NEWSTID

En nyanserad bild av världen.

Världen är inte svart eller vit. Newstid är en ny lösning för ditt dagliga nyhetsintag. När du vill veta vad som hänt och förstå olika perspektiv eller hur nyheter skrivs i andra länder.

 • Vill du vara mer påläst?
   

 • Snabbt förstå olika perspektiv på händelser i världen?
   

 • Ta bättre beslut med hjälp av ökad förståelse av omvärlden?

Vårt mål är att öka din förståelse av omvärlden. Genom att ge flera perspektiv av samma händelse hoppas vi kunna bryta bekräftelsebias och ge en nyanserad bild med bättre källkritik. Det tror vi förbättrar kvalitén på snacket under kafferasten så väl som beslutsfattande i styrelserummet. 

Vi är under uppbyggnad och lägger hela tiden till nya funktioner.

Källkritik

Det är inte helt lätt att ta till sig nyheter idag. Vi på Newstid försöker inte berätta för dig vad som är rätt eller fel eller vad du ska tycka. Vi vill ge en mer nyanserad bild av vad som skrivs i olika tidningar i världen genom att presentera flera perspektiv (nyhetsartiklar) av aktuella händelser.

Vi ser nyhetsartiklar som en delbeskrivning av en aktuell händelse. För att en händelse ska bli en nyhet måste  den ha ett nyhetsvärde d.v.s. väcka en läsargrupps intresse. Ofta handlar det om oförutsedda eller oväntade händelser snarare än alldagliga ting, alltså sådant som inte händer speciellt ofta. I tillägg är det naturligtvis bara en begränsad mängd händelser med nyhetsvärde som når nyhetsflöden och slutligen dig. Nyhetsflödena lyfter med andra ord bara fram en liten del av allt som sker och den mängden är i säg omöjlig att ta till sig till fullo. 

För att göra det lättare att ta till sig fler nyheter och även jämföra vad olika medier rapporterar presenterar vi sammanfattningar ifrån flera tidningar om samma händelse under samma rubrik. Trots det rekommenderar vi, att när du läser nyheter, läs med en kritisk blick och fundera över bla.:

 • Berör detta majoriteten av befolkningen eller endast en liten del?

 • Världen är inte svart eller vit, om en artikel lyfter fram två extrempunkter, fundera på om det finns det ett spektrum mellan dessa punkter som utelämnas?

 • Goda nyheter har inte nyhetsvärde i samma utsträckning som dåliga. Dåliga nyheter aktiverar vår rädsla vilket fångar vårt intresse. Förvänta dig att nyheter lyfter fram det dåliga som händer.

För er som vill läsa mer:

GLADWELL, M. (2000). The tipping point: how little things can make a big difference. Boston: Little, Brown.

Kahneman, D. (2013) Tänka snabbt och långsamt. Stockholm: Volante

Rosling, H. (2018) Factfullness: tio knep som hjälper dig förstå världen. Stockholm: Natur & Kultur 

Taleb N. N. (2019) Skin in the game: Vikten av delad risk. Stockholm: Volante 

THALER, R. H., & SUNSTEIN, C. R. (2009). Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. London: Penguin Books

Hur fungerar det?

Vi använder oss av översättningsprogramvara och förkortningsprogramvara som assistans för att sammanfatta artiklar. Vi strävar efter att återge budskapet i varje artikel med så god kvalité som möjligt. Samtidigt är artiklarna föremål för översättning och vår tolkning. Om någonting verkar oklart eller felaktigt rekommenderar vi våra läsare att läsa originalartikeln och/eller kontakta oss.

Jakob Ryrberg Svahn

MScE

Co-Founder

Sebastian Rodebjer

MScE MBA

Co-Founder

Team

 • Facebook
 • Instagram

©2020 Newstid AB (Org. Nr. 559257-9683)