ACA553F3-50D1-432E-B009-D9B2BC5E9EB0_1_1

Under uppbyggnad

Kommer snart!

Källkritik

Det är inte helt lätt att ta till sig nyheter idag. Vi på Newstid försöker inte berätta för dig vad som är rätt eller fel eller vad du ska tycka. Vi försöker ge en mer nyanserad bild av vad som skrivs i olika tidningar i världen genom att presentera flera perspektiv (nyheter) av aktuella händelser.

Vi ser nyhetsartiklar som en beskrivning av en aktuell händelse. För att en händelse ska ha ett nyhetsvärde måste den väcka en läsargrupps intresse. Ofta handlar det om oförutsedda eller oväntade händelser snarare än alldagliga ting. Naturligtvis är det bara ett begränsad mängd händelser med nyhetsvärde som når nyhetsflöden och dig som läsare. Det kan därför vara svårt att få en översikt av vad som faktiskt händer i världen eftersom nyhetsflödet bara lyfter fram en liten del av allt som sker.

När du läser nyheter rekommenderar vi att läsa med en kritisk blick och fundera över bla.:

  • Berör detta majoriteten av befolkningen eller endast en liten del?

  • Världen är inte svart eller vit, om en artikel lyfter fram två extrempunkter, fundera på om det finns det ett spektrum mellan som utelämnas?

  • Goda nyheter är inte nyheter i samma utsträckning som dåliga. Dåliga nyheter aktiverar vår rädsla vilket fångar vårt intresse. Förvänta dig att nyheter lyfter fram det dåliga som händer.

För er som vill lära sig mer kan vi tipsa om nedan litteratur:

GLADWELL, M. (2000). The tipping point: how little things can make a big difference. Boston: Little, Brown.

Kahneman, D. (2013) Tänka snabbt och långsamt. Stockholm: Volante

Rosling, H. (2018) Factfullness: tio knep som hjälper dig förstå världen. Stockholm: Natur & Kultur 

TALEB, N. N. (2007). The black swan: the impact of the highly improbable. New York: Random House

THALER, R. H., & SUNSTEIN, C. R. (2009). Nudge: improving decisions about health, wealth, and happiness. London: Penguin Books

Källor

  • Facebook
  • Instagram

©2020 Newstid AB (Org. Nr. 559257-9683)