Datum: 2020-05-15

Newstids Användarvillkor

 

Newstid AB, Org. Nr. 559257-9683, Kaptensgatan 14 A 114 57 Stockholm, (hädanefter kallad ”Newstid”) tillhandahåller Tjänster till dig, användaren av Newstid via web och/eller mobilapplikation. Genom att använda Tjänsterna accepterar du Newstids användarvillkor. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på https://www.newstid.com/anvaendarvillkor

 

 1. Definitioner
  De termer som används i detta dokument med versala inledande bokstäver har de betydelser som de tillskrivs i det här avsnittet eller där de är på annat sätt definierade i detta dokument. Varje term som definieras i singular kommer att ha motsvarande definition i plural (och vice versa).

  "Newstid-Konto" avser kontot till Newstid, som ges till en fysisk person för att han eller hon ska kunna använda de delar av Tjänsterna som kräver det.

  "Tjänster" avser tjänster som tillhandahålls av Newstid via web och eller mobilapplikation.

  “Newstid” avser Newstid AB.

  "Organisation" avser organisationen, vanligtvis en juridisk person, t.ex. ett företag som beställer Tjänster för sina anställda.

  "Användare" avser den fysiska personen som har ett Newstid-Konto.

  "Du/Din" betyder Användaren och används istället för termen Användare för att öka förståelsen i avtalet.

  "Användarvillkor" betyder de villkor som en användare samtycker till genom att använda Tjänsterna.

 2. Tjänster
  Newstid presenterar nyheter. Tjänster är främst tillgängliga via hemsidan https://www.newstid.com där Användare kan skapa ett Newstid-Konto för att komma åt de Tjänster som kräver det. För att undvika tvivel, vissa av Tjänsterna kräver inget Newstid-Konto för att använda. Dina personuppgifter kopplade till Ditt Newstid-Konto samlas på Ditt Newstid-Konto tillsammans med data som lagras i Din profil. Genom att logga in kan Du alltid komma åt uppgifterna i din profil. Personuppgifter kan hanteras i Din profil.
   

 3. Användarinnehåll
  Du ansvarar för allt innehåll, både text och grafik som Du skapar eller överför till Tjänster. Genom att använda Tjänsterna samtycker Du till att endast använda Tjänsterna på ett lagligt och korrekt sätt som också är i enlighet med alla tillämpliga villkor och policies. Du samtycker till att inte använda Tjänsterna på något sätt som syftar till att störa eller avbryta Tjänsterna. Du är ansvarig för att följa lokala lagar och förordningar gällande användningen av Tjänster samt innehållshantering och skapande. Newstid förbehåller sig rätten att ensamt bestämma över vilket innehåll som publiceras via Tjänsten. Du accepterar att Newstid kan använda informationen i Tjänster för att skapa statistik och analys av användningen av Tjänster. Tillgång till Tjänster kräver korrekt inlämning av personuppgifter, inklusive ett lösenord som en del av registreringsprocessen. Du ansvarar för dina Newstid-kontouppgifter och för att se till att de inte delas med andra. Om Du misstänker att detta har hänt måste Du meddela Newstid. Newstid ansvarar under inga omständigheter för att kompensera Dig för förlust eller skada orsakad av det faktum att Du inte skyddade dina Newstid-kontouppgifter.
   

 4. Ditt Newstid-Konto
  Genom att använda Tjänsterna samtycker Du till att ett Newstid-konto skapas för Dig och att Newstid lagrar och har tillgång till informationen som lagras i Tjänsterna.
   

 5. Immaterialla rättigheter
  Du medger att Tjänster är skyddade av gällande lagar om Svensk immaterialrätt och att Du inte har rätt att ändra, hyra, låna ut eller på annat sätt anpassa Tjänsterna. Genom att ha ett Newstid-Konto ger Newstid Dig en personlig och icke överförbar rätt att använda Tjänsterna i syfte att ta läsa nyheter. Som ägare till ett Newstid-Konto är Du ansvarig för att skydda de immateriella rättigheterna som är förknippade med informationen Du delar. Alla immateriella rättigheter, såsom texter, bilder och symboler, tillhör Newstid, om inget annat föreskrivs, och får inte användas utan Newstids skriftliga medgivande.
   

 6. Sekretess och dataskydd
  Newstid har en separat policy för integritet och dataskydd som du kan läsa om i Newstids Integritetspolicy.
   

 7. Radering
  Newstid ansvarar inte för oavsiktlig radering av information som du har tillgång till via Tjänsterna.
   

 8. Länkar
  Tjänsterna kan innehålla länkar till andra webbplatser eller resurser på Internet samt bilagor. Du samtycker till att Newstid inte kan kontrollera alla dessa resurser och samtycker till att Newstid inte kan hållas ansvarigt för detta innehåll eller skador eller förluster som kan orsakas av dessa externa resurser.
   

 9. Externa databehandlare
  Newstid använder Wix.com Ltd, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, som en underleverantör för behandling av personuppgifter för Tjänster.
   

 10.  KONTAKT
  Om Du har några frågor angående Newstids Användarvillkor, vänligen kontakta oss via info@newstid.com.

 • Facebook
 • Instagram

©2020 Newstid AB (Org. Nr. 559257-9683)